Reserveringsvoorwaarden

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

RESERVERINGSVOORWAARDEN AUBERGE FLEURIE TE SAINT NIZIER SUR ARROUX

Gebruikt u ons reserveringsformulier alstublieft niet als een informatieaanvraag. Bij gebruik van ons reserveringsformulier gaan wij uit van een te maken (definitieve) reservering. Mocht u die om welke reden dan ook binnen 48 uur na het indienen er van, annuleren, dan brengen wij u € 15,- administratiekosten in rekening.

1. RESERVERING 
Na ontvangst van uw reservering (als Auberge Fleurie het ingevulde reserveringsformulier via de website ontvangt) sturen wij u een bevestiging hiervan per email. Hierin berekenen wij de kosten van het door u aangegeven verblijf. Wij vragen u om binnen twee weken na de datum van bovengenoemde email een aanbetaling te voldoen van 50% van de totale kamerkosten. Uw reservering is definitief zodra wij uw aanbetaling hebben ontvangen. Hiervan ontvangt u opnieuw een email om dit te bevestigen. Bij het uitblijven van de aanbetaling binnen twee weken hebben wij het recht om de kamer opnieuw vrij te geven voor verhuur.

2. WIJZIGEN EN ANNULEREN
Eventuele wijzigingen kunnen via email of telefonisch contact worden overlegd. Wanneer Auberge Fleurie akkoord gaat met de wijzigingen zult u opnieuw een bevestiging ontvangen, waarin de wijzigingen verwerkt zijn. 
Bij een eventuele annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
• bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van het verblijf wordt de aanbetaling door ons volledig gerestitueerd. 
Er wordt een bedrag van € 15 aan administratiekosten in mindering gebracht.
• bij annulering binnen 60 tot 7 dagen voor aanvang van het verblijf wordt de aanbetaling uitsluitend gerestitueerd 
indien we de kamer opnieuw hebben kunnen verhuren. Er wordt minimaal een bedrag van € 15 aan administratiekosten in rekening gebracht. 
• bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het verblijf en bij afbreken van een gereserveerd verblijf is het gehele 
bedrag van de reservering aan ons verschuldigd. 

Gasten dienen zelf zorg te dragen voor een annulerings- en een reisverzekering.

3. AANKOMST EN VERTREK
De gereserveerde kamer staat op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur tot uw beschikking. 
Op de dag van vertrek dient de kamer uiterlijk om 11.00 uur vrijgegeven te zijn. Een vertrek later dan 11.00 uur kan alleen in overleg.

4. AANSPRAKELIJKHEID
Auberge Fleurie kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van gasten. 
Hetzelfde geldt voor letsel berokkend aan gasten, ongeacht de oorzaak daarvan. Betreding van ons terrein is voor eigen rekening en risico.

 5. OVERMACHT
 Indien Auberge Fleurie een reservering moet annuleren ten gevolge van overmacht, dan wordt de gedane aanbetaling terugbetaald.
Auberge Fleurie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor overige door de gast geleden schade, er kan geen verdere 
aanspraak worden gemaakt op enige vorm van vergoeding, van welke aard dan ook.